Nahita vehivavy antitra nahandro sy nihinana saka aho
Nasain’izy ireo nisakafo aho nefa tsy nety aho