Rahoviana ny zaza no mahafantatra ny reniny?

Mostafa Ahmed
2023-11-18T04:23:16+00:00
fampahalalana ankapobeny
Mostafa Ahmed18 Aogositra 2023Fanavaozana farany: 7 volana lasa izay

Rahoviana ny zaza no mahafantatra ny reniny?

Rehefa teraka ny zaza dia manomboka miaina tontolo vaovao feno olona sy feo ary fofona izy. Na dia tsy misy porofo mivaingana aza, ny mpikaroka sasany dia manoro hevitra fa ny zaza dia afaka mamantatra ny tarehin'ny reniny dieny izao. Ity famintinana ity dia mety misy ifandraisany amin'ny fahatsapana fahitana izay mihatsara rehefa mandroso ny volana.

Amin'ny ankapobeny, rehefa telo ka hatramin'ny efa-bolana ny zaza iray, dia manomboka mahafantatra ny ray aman-dreniny amin'ny tarehiny izy. Mihatsara tsikelikely ny fahitany rehefa mandeha ny fotoana, manampy azy hanavaka tsara ny olona sy ny endri-javatra.

40 andro aorian’ny nahaterahany dia afaka mahita sy mifandray tsara amin’ny reniny ny zaza; Aiza no ahafahany mahafantatra tsara ny endriny. Tsapan’ilay reny ny halemeny sy ny filany fiarovana sy fiheverana, ary izany dia manamafy ny fifamatorana eo aminy sy ilay zaza.

Mazava ho azy fa tsapan’ilay zaza ny halemem-panahy manokana omen’ny reniny azy. Miavaka amin’ny olon-kafa eo amin’ny fiainany ny famihin’ny reny, satria mitondra hafanana sy fiarovana ary fiahiana. Noho ny halemem-panahy omen’ny reniny, dia mitombo ny fahatokian-tena sy ny fampiononana ilay zaza ary mahatsapa fiadanana sy fahasambarana. Noho izany, ny fifandraisana akaiky eo amin'ny zaza sy ny reniny dia heverina ho tena ilaina amin'ny fampandrosoana ara-pahasalamana sy ara-tsaina ny zaza.

Ny fiarahamonina dia tsy maintsy manaiky ny maha-zava-dehibe an'io vanim-potoana manan-danja io eo amin'ny fiainan'ny zaza iray, ary manome ny fanohanana ilaina ho an'ny reny sy ny fianakaviana vaovao. Ny fikarakarana sy firaiketam-po omena ny zaza amin'io dingana io dia misy fiantraikany lehibe amin'ny fitomboany sy ny fivoarany ara-pihetseham-po sy ara-tsaina.

Rahoviana ny zaza no mahafantatra ny reniny?

Tsapan'ilay zazakely ve ny oroka ataon-dreniny?

Tena mahatsapa fitiavana sy oroka avy amin-dreniny ny zazakely. Asehon’ilay zazakely ny fifandraisany ara-pihetseham-po sy ara-pihetseham-po amin’ny reniny sy ny fianakaviany, ary averiny amin’izy ireo izany fitiavana izany. Mino ny manam-pahaizana fa ny zazakely dia maneho ny fihetseham-pony tsara amin'ny tsiky sy fihomehezana ary fiezahana hifandray amin'ny reniny. Io fifandraisana ara-batana sy firaiketam-po omen’ny ray aman-dreny io dia manamafy ny fifamatorana ara-pihetseham-po eo amin’ny zaza sy ny reniny.

Ny fandinihana sasany dia manondro fa ny zaza dia mahatsiaro ho voaro sy mahazo aina eo amin'ny sandrin-dreniny. Ny zaza dia mety aleony mijanona eo an-tratran-dreniny foana satria heverina ho mahazatra ny hodiny ary manome azy fahatsapana hafanana sy fiarovana. Mety haneho ny fitiavany sy ny fiahiany azy ny famihin’ny reny sy ny fanorohana azy, ka mahazo aina sy mankasitraka ny zaza.

Rehefa mandeha ny fotoana, dia fantatry ny zaza ny feon-dreniny sy ny fofony, ka lasa mifikitra aminy kokoa izy. Tsikaritry ny zaza ny fisiany ary raha vao miditra ao amin'ny efitrano izy alohan'ny hahitany azy. Manomboka mitomany na mitsiky ilay zaza rehefa mandre ny feon-dreniny, izay manondro ny fiankinany amin’ny fanatrehany sy ny fanatrehany eo akaikiny. Noho izany, ny zaza dia mifikitra amin-dreniny ary mahatsapa fiarovana sy fiarovana rehefa eo akaikiny.

Amin'ny ankapobeny, ny tian'ny zaza ho eo an-trotroan-dreniny sy hofihinin-dreniny dia maneho ny faniriany hahatsapa ho tiana sy ho voaro ary hahazo aina. Ny halemem-panahy sy ny fifandraisana ara-batana amin’ny reny dia manamafy ny fifankatiavana sy ny fifankatiavana eo amin’izy ireo, izay tena ilaina amin’ny fivelaran’ny zaza salama sy tsara. Noho izany, ny fanomezana oroka avy amin’ny reny ho an’ny zaza dia fanehoana fitiavana sy fifampikasihana ara-pihetseham-po ilainy sy ahazoany tombony.

Mahazo ny tenin-dreniny ve ny zaza?

Mahatakatra ny tenin-dreniny amin’ny fomba mahagaga ilay zazakely. Amin'ny volana voalohany amin'ny fiainany, ny zaza dia afaka mahatakatra sy mahafantatra ny feon-dreniny, satria afaka manavaka ny feony izy. Afaka manavaka ny feon-dreniny sy ny feon-drainy koa izy. Ny fandinihana vao haingana sasany dia milaza fa ny zaza efa-bolana dia afaka mahazo ny fiteny manodidina azy amin'ny fandikana ny fihetsiky ny tarehiny sy ny fihetsik'ilay mpandahateny. Noho izany, rehefa misy tsy fifanarahana eo amin’ny ray aman-drenin’ilay zaza, dia fantany tsara izany. Noho izany dia ilaina ny manalavitra ny fifandirana eo anoloan'ny zazakely. Tokony hilaza teny tsotra toy ny “dada”, “mama”, na “ah-oh” ilay zaza. Afaka mahazo baiko tsotra koa izy. Noho izany dia tsara kokoa ny manatrika azy ary misoroka ny fiarahana aminy na ny fifandirana amin-drainy, mba tsy hahatsiaro tena ho tsy voaraharaha na very izy.

Rahoviana ny zaza no mahafantatra ny reniny? Ahoana no ahafantarany azy? | Super mama

Mandre ny fofon-dreniny ve ny zazakely?

Ny zaza vao teraka dia tena mahay mamantatra ny fofon-dreniny. Ny fofona dia iray amin'ireo karazana fifandraisana voalohany eo amin'izy ireo sy ny reniny aorian'ny nahaterahany. Noho ny fiharatsian'izy ireo tsy tapaka amin'ny fofon'ny reny mandritra ny fitondrana vohoka, dia afaka manavaka ny fofony amin'ny fofon'ny olon-kafa amin'ny tontolo manodidina azy izy ireo.

Raha mihazona ilay zaza tsy tapaka ny rainy, dia ho afaka hanavaka sy hamantatra ny fofon-drainy koa ilay zaza. Noho izany, azontsika atao ny mahatakatra ny antony mahatonga ny zaza hahatsapa ho mahazo aina kokoa sy ho voaro eo akaikin’ny reniny, satria ny fofona dia mitana anjara toerana lehibe eo amin’ny fahatsapana fampiononana sy fifandraisana ara-pihetseham-pon’ilay zaza.

Izany akory tsy midika fa ny zaza vao teraka dia tsy afaka mahafantatra ny fofon'ny olon-kafa, toy ny renibeny na ny rahalahy, fa matetika no tsy heverina ho mahazatra. Ny reny no olona manatrika sy mifandray indrindra amin’ilay zaza, ka mahatonga azy ireo ho zatra ny fofony sy hahafantarany azy bebe kokoa.

Raha fintinina, ny zaza dia afaka mamantatra ny fofon-dreniny raha vao teraka. Ny fofona dia iray amin'ireo fitaovam-pifandraisana voalohany manan-danja indrindra eo amin'ny reny sy ny zaza mandritra ny vanim-potoanan'ny postpartum. Amin'ny alalan'ny fifandraisana tsy tapaka sy ny fifandraisana akaiky amin'ny reniny, ny zaza dia afaka mahafantatra ny fofony ary manana firaiketam-pihetseham-po mahery vaika izay heverina ho fototry ny fiarovana, fampiononana ary ny fampandrosoana ara-pahasalamana ny zaza.

Rahoviana ny ankizy no manomboka mahafantatra tarehy?

Rehefa mahatratra roa na telo volana ny zaza iray, dia manomboka mampitombo ny fahaizany mamantatra tarehy. Amin'ity dingana ity, ny zaza dia mahatsikaritra ny endrika asehon'ireo mpikarakara voalohany azy, toy ny ray sy ny reniny, ary afaka mahafantatra azy ireo. Rehefa mandeha ny fotoana, ny zaza dia hanomboka hamantatra bebe kokoa ny endrik’ireo olona fantany sy hitany matetika, toy ny namana sy ny havana.

Mety haharitra ela ny ankizy vao mahafantatra tsara ireo endrika mahazatra. Mbola hampivelatra izany fahaiza-manao izany anefa izy mandritra ny volana ho avy. Azo antoka fa hanohy hanatsara ny fahafantarany ny tarehy sy ny fahatakarana ny zaza na misy endrika hafahafa na tsia.

Tsara ny manamarika fa amin'ity dingana ity ihany koa, ny zaza dia manomboka manetsika ny masony tsy miankina amin'ny lohany, izay mampitombo ny fahafahany mahita zavatra sy tarehy avy lavitra. Manomboka mandinika ny tanany koa izy ary mahamarika ny fihetsehan’izy ireo sy ny fihetsehan’izy ireo.

Azo lazaina fa manomboka mahafantatra tarehy ny zaza iray eo amin’ny roa ka hatramin’ny telo volana, ary manohy manatsara izany fahaiza-manao izany rehefa mandeha ny fotoana ary mifandray amin’ny olona manodidina azy.

Ahoana no ifandraisan'ilay zaza amin'ny tontolo manodidina azy?

Rehefa teraka ny zaza dia mahita sy mifandray amin'ny tontolo manodidina azy amin'ny fomba maro. Amin'ny voalohany, fantatry ny zaza ny feon-dreniny sy ny fofony, ary ny fahitana dia manana anjara toerana voafetra amin'io dingana io. Izany dia satria ny zazakely dia afaka manavaka ny feon-dreniny amin'ny feo rehetra ary ny fofony amin'ny fofona rehetra. Mahazo aina sy azo antoka ny zaza rehefa mandre ny fofon-dreniny na mandre ny feony.

Marihina fa milamina sy milamina ny zaza rehefa eo akaikin'ny fofon-dreniny, ary mampiseho tebiteby sy tsy fandriam-pahalemana izy rehefa lavitra azy.

Rehefa mandeha ny fotoana, ny zaza dia mivoatra amin'ny fahitana ny fivoarana hafa, toy ny tsikiny sy ny fahaizany manokana mifehy izany. Amin'ny voalohany, toa manontany tena ny mason'ilay zaza noho ny tsy fahampian'ny fandrindrana ny maso, saingy vetivety dia nitoetra io toe-javatra io. Lasa mahay manavaka tsara ny tarehin-drainy sy ny tarehin-dreniny ilay zazakely ary mampifantoka ny fijeriny aminy.

Amin'ny volana ho avy, mihatsara ny fandrenesan'ny zazakely, afaka mandre sy manavaka feo mazava kokoa ary mandrefy tsara kokoa ny isan'ny feo. Avy eo, manomboka mamaly feo mafy na alina ilay zazakely ary manara-maso ny tontolo manodidina azy amin'ny fomba miha-mifanakalozan-kevitra.

Tsara ny manamarika fa ny fivoarana sy ny fifandraisan'ny zaza dia misy fiantraikany lehibe amin'ny fihetsiky ny reny aminy. Noho izany, mba hamporisihana ny fivoarany sy ny fifandraisany, ny reny dia tsy maintsy mifandray amin'ny zanany ary mihaino ny faniriany sy ny filany. Ny maso no ifantohan’ny zaza voalohany.Matetika ny mason-dreniny no ifantohany amin’ny reniny fa tsy ny vavany, ary izany dia maneho mazava ny fanirian’ilay zaza hifandray sy hifanerasera amin-dreniny.

Raha fintinina dia mahazo tsikelikely ny fifandraisany amin’ny tontolo manodidina azy ny zaza, rehefa mifandray amin’ny feon-dreniny sy ny fofony izy amin’ny voalohany, avy eo mamaly ny olona manodidina azy amin’ny alalan’ny tsirony sy ny oroka, ary manohy mampivelatra ny fahaizany hita maso sy fandrenesana mba ho lasa. mifandray sy mifampiresaka bebe kokoa isan'andro.

Rahoviana ny zaza no mahafantatra ny reniny ka lasa mifandray aminy? | Palestina izao

Inona no antony mahatonga ny tsiky ny zaza vao teraka?

Ny tsikitsiky ny zazakely vao teraka dia iray amin'ireo toe-javatra mahafinaritra sy manohina izay maneho ny fahasambarana sy ny fahafaham-pon'ilay zaza. Mety hanontany tena ny maro hoe nahoana io tsikitsiky tsy manan-tsiny io no miseho eo amin’ny tarehin’ilay zaza, ary mety hanaitra ny fahalianan’ny reny sy ny ray ny hamantatra ny heviny sy hamantatra ny anton’izany. Amin'ireto andalana manaraka ireto, dia hianatra momba ny sasany amin'ireo antony mety mahatonga ny tsikitsiky ny zaza vao teraka isika, araka ny notaterin'ny Al Jazeera Net sy ny fanadihadiana hafa.

Voalohany, ny dokotera dia nilaza fa ny tsikitsiky ny zaza mandra-pahatongan'ny volana voalohany dia ara-dalàna ary tsy misy antony ara-pihetseham-po na fifandraisana. Io famaliana ho azy io amin'ny tsikin'ny ankizy iray dia heverina ho zavatra voajanahary izay mitranga ho azy ary tsy misy antony manokana.

Faharoa, ny mpikaroka dia nanamarika fa ny tsiky ny zazakely dia matetika mitranga mandritra ny torimaso, ary tonga ho azy ary tsy mifandray amin'ny fifandraisana ivelany. Heverina fa ity tsiky ity dia maneho fahatsapana fahasambarana na fampiononana, na mety ho fanehoana nofy mamy.

Tsara ny manamarika fa amin'ny ankapobeny dia mitsiky ny ankizy amin'ny setrin'ny fahatsapana samihafa. Mety hitsiky, ohatra, ny ankizy iray rehefa nokapohina teo amin’ny takolany na ny vavony, na koa mitsiky izy noho ny tsirony mamy na ny fofona mahafinaritra izay manitra. Ireo vokatra ireo dia navoaka am-polony taona lasa izay, rehefa noheverina ho fihetsika mahazatra sy tsy mampihetsi-po ny tsiky.

Amin'ny ankapobeny, ny tsikitsiky ny zaza vao teraka dia maneho ny toetry ny fahafaham-po sy ny fahasambarana anaty ho an'ny zaza. Na dia mety tsy ampifandraisina amin'ny antony ara-pihetseham-po manokana aza izany ao anatin'ny volana voalohany, ny fifandraisana ara-pihetseham-po sy ny fifandraisana amin'ny zaza dia manampy amin'ny fananganana fifandraisana matanjaka eo amin'ny ray aman-dreny sy ny zaza, ary mety hitarika amin'ny fisehoan'ny tsiky mamirapiratra izay maneho ny fihetseham-pony. ny fifalian'ny ankizy sy ny fifandraisana ara-pihetseham-po amin'izao tontolo izao.

Mahita zaza alohan'ny efa-polo va izy?

Rehefa teraka ny zaza iray, dia eo am-piandohan'ny fivoarany ny rafi-masony, ary tsy tonga lafatra ny fahitany. Rehefa teraka izy dia mibaribary kokoa noho ny hazavana ao anaty kibo. Rehefa mandalo ny herinandro voalohany, dia manomboka miforona ny telozoro amin'ny masony, ary ny fanavahana loko dia tratra tsikelikely.

Na izany aza, araka ny fanadihadiana sy ny fikarohana, dia mety mila fotoana kely ny zaza vao afaka mahita zavatra tsara sy mazava. Mandeha ny feo fa ny ankizy iray dia tsy afaka mahita afa-tsy zavatra eo akaikiny amin'ny halavirana 20-30 santimetatra eo ho eo mandritra ny herinandro voalohany amin'ny fiainany.

Mba hanampiana ny ankizy hampivelatra ny fahaizany hita maso, dia asaina manome tontolo iainana izay manantitrantitra loko marevaka sy endrika tsotra. Tsara ny manome loharanom-pahazavana voajanahary manatsara ny kalitao ao an-trano. Heverina ihany koa fa ny fifandraisana amin'ny ankizy amin'ny fampiasana zavakanto sy kilalao plastika dia manome traikefa hita maso isan-karazany ary manampy amin'ny fivoarany.

Amin'ny ankapobeny, ny ray aman-dreny dia tsy maintsy manome ny fikarakarana ilaina ary manome tontolo mifanaraka amin'ny fivoaran'ny fahitan'ny zanany. Ny zaza dia mety mila mitsidika mpitsabo aretim-behivavy sy obstetrician mba hanara-maso ny fampiharana ny fomba fiasa ilaina sy hanombanana ny fahasalamany.

Rahoviana ny zaza no manomboka misotro rano?

Manomboka misotro rano ilay zaza rehefa feno enim-bolana ary hatramin’ny herintaona, araka ny tolo-kevitry ny American Academy of Pediatrics. Ny fanomezana rano amin'ity dingana ity dia mikendry ny hampahafantatra ny ankizy ny tsiron'ny rano ary hampiofana azy amin'ny fahaiza-manao fihetsiketsehana ilaina amin'ny fisotroana rano amin'ny kaopy sy hitelina azy. Ny fanomezana rano dia tsy natao hanoloana ny rononon-jaza na ny rononon-dreny, satria ny zaza dia mahazo ny habetsaky ny rano ilaina amin'ireo loharano ireo, satria efa misy rano betsaka izy ireo. Noho izany dia ilaina ny hanemotra ny fanomezana rano ho an'ny zaza mandra-pahatongan'ny enim-bolana mba hahazoana antoka fa ny rano ilaina amin'ny ronono voajanahary na voajanahary.

Rahoviana no mety hivadika ny zaza mandritra ny torimaso?

Ny zaza iray dia afaka mivadika mandritra ny torimaso amin'ny telo na efa-bolana eo ho eo. Amin'ity dingana ity, ny zaza dia miditra amin'ny dingan'ny fivoarana ara-batana sy ny hetsika maotera izay ahafahany mihetsika bebe kokoa mandritra ny torimaso. Mety ho tafiditra amin'izany ny fihodinkodinana manomboka eo amin'ny vavony mankany amin'ny lamosina ary ny mifamadika amin'izany, na miodina amin'ny ilany mihitsy aza. Ny fahafahan'ny zaza mivadika mandritra ny torimaso dia famantarana tsara amin'ny fitomboany ara-pahasalamana sy ny fahazoana hery hozatra. Rehefa mandeha ny fotoana, ny fihetsiky ny zaza mandritra ny torimaso dia hahita fivoarana mitombo, satria lasa afaka mihetsika mahaleo tena izy ary manova toerana amin'ny fomba samihafa.

Na izany aza, misy fepetra tokony horaisina rehefa miforitra sy mihodina ny zaza mandritra ny torimaso. Ilaina ny hatorian’ilay zaza amin’ny toerana fisaka sy azo antoka, mba tsy hametrahana azy amin’ny ondana tsy azo antoka na amin’ny lamba firakotra izay mety hahatonga azy ho sempotra. Amporisihina koa ny fandriana fanampiny mba hisorohana ny fiakaran'ny hafanan'ny zaza mandritra ny torimaso. Tsy maintsy araha-maso ny zaza rehefa mifofofofo mandritra ny torimaso izy mba hiantohana ny fiarovana azy ary hametraka azy amin'ny toerana matory tsara sy tsara indrindra.

Aza adino ny manatona dokoteran-jaza raha toa ka misy ahiahy momba ny fikorontanan'ny zanakao mandritra ny torimaso. Io no loharano tsara indrindra hahazoana torohevitra sy torolalana momba ny fahasalaman'ny zanakao mandritra ny torimaso.

Rahoviana no manomboka mihomehy ny ankizy iray? - Lohahevitra

Rahoviana no manomboka mihomehy mafy ny ankizy iray?

Rehefa miresaka amin’ny zanany sy mandrisika azy ny ray aman-dreny, dia manampy azy haneho ny fihetseham-pony sy hahatsapa fifaliana izy ireo. Iray amin'ireo fomba mahafinaritra hanatrarana izany ny milalao na mikitikitika ilay zaza. Rehefa manao famantarana sy fihetsika ho an'ny ankizy ny ray aman-dreny mba hifandraisana amin'ilay zaza, dia manomboka mihomehy sy mihaino azy ireo ilay zaza. Manomboka mihomehy sy mifandray mafy ny zaza manomboka amin'ny faha-3 ka hatramin'ny fahaefatra volana. Rehefa mahatratra ny volana fahenina izy, dia manomboka mirediredy sy mamaly mafy kokoa ilay zaza. Zava-dehibe ny mahafantatra fa io vanim-potoana io dia mety miovaova eo amin'ny ankizy, satria ny sasany dia manomboka mihomehy mafy aloha kokoa, fa ny hafa kosa mety haharitra ela kokoa. Noho izany, ny ankizy tsirairay dia tokony hokarakaraina tsirairay sy araka ny fivoarany manokana.

Rohy fohy

Mametraha hevitra

tsy havoaka ny adiresy mailakao.Ny saha tsy maintsy atao dia aseho miaraka amin'ny *