Inona no fiantraikan'ny lalàna mifehy ny raharaham-barotra?